Contact us
Tytex
test: Výzva na predkladanie ponúk
newsarchive id: 206 & newsroomId: 8 
7 January 2020

Výzva na predkladanie ponúk / Invitation to tender

Výzva na predkladanie ponúk

Zadávateľ zákazky: Tytex Slovakia s.r.o.; 

Názov zákazky: Inovatívne technológie-Tytex Slovakia s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie 5 ks Zariadení na automatické šitie výrobku z nastohovaného uloženia, 8 ks Zariadení na automatické odoberanie zo zásobníka a 8 ks Zariadení na automatické odoberanie ušitých výrobkov z automatu šitia podľa požadovanej technickej špecifikácie.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na  http://www.voarchiv.eu/files/365-83557d414f/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.01.2020, 15:00 hod.


Invitation to tender

Submitter: Tytex Slovakia s.r.o.

Contract Name: Innovative Technologies-Tytex Slovakia s.r.o 

Brief description of the contract: The subject matter of the contract is the purchase of 5 pcs of automatic sewing device of the product from stacked storage, 8 pcs of  automatic removal device from the magazine and 8 pcs of  automatic removal device of sewn products from the sewing machine according to the required technical specification .

Detailed specification of the subject of the contract, full text of the invitation including all terms and conditions as well as tender documents can be found at http://www.voarchiv.eu/files/365-83557d414f/.

Deadline for submission of tenders is 22 January 2020 at 3:00 pm..

 

Share the page:
END USER please find a dealer via this link: Find Dealers