Contact us
Tytex
test: Projekt Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti Tytex Slovakia s.r.o. Support for Intelligent Innovations Project in Tytex Slovakia s.r.o.
newsarchive id: 206 & newsroomId: 8 
27 October 2021

PROJEKT PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ V SPOLOČNOSTI

Prijímateľ


Názov: Tytex Slovakia s.r.o.
Sídlo: Chemlonská 1, 066 01 Humenné
 

Názov projektu: Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti Tytex Slovakia s.r.o.

Opis a cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie  konkurencieschopnosti spoločnosti    prostredníctvom obstarania  nových technológií  potrebných  pre  implementáciu inteligentných riešení  a vytvorenie  inteligentne  riadených , vzájomne  prepojených  autonómnych systémov

Výška finančného príspevku: 449 452, 50 EUR

Miesto realizácie projektu: Humenné

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eurofondy.sk

Share the page:
END USER please find a dealer via this link: Find Dealers